اطلاعیه در مورد خدمات قونسلی

به اطلاع می رساند که جهت سهولت بیشتر هموطنان گرامی و ارتقاءامنیت اسناد رسمی، این نمایندگی خدمات قونسلی الکترونیک را راه اندازی کرده است. مراجعین محترم می توانند با استفاده از موبایل و اسکن نمودن کود های ذیل، فورم خدمات قونسلی مورد نظر را تکمیل و سند مربوطه را پس از بررسی و تایید سفارت ، بدست آورند .

۱- تصدیق تولد
https://forms.econsulate.services/birth-certificate
۲- تایید تجرد ( مجرد خط)
https://forms.econsulate.services/celibacy-certificate
۳- نکاحنامه ( وثیقه زوجیت)
https://forms.econsulate.services/marriage-certificate
۴- تصادیق متفرقه ( نامه عدم صدور پاسپورت و…)
https://forms.econsulate.services/bescheinigung
۵- تایید هویت
https://forms.econsulate.services/confirmation

راهنمایی:
۱- کود مورد نظر را با دوربین موبایل اسکن کنید و یا هم مستقیما روی لینکی که در مقابل هر مورد از خدمات فونسلی دیده میشود، کلیک کنید.
۲- بر اساس معلومات در خواستی هر مورد از خدمات قونسلی ، فورم مربوطه را تکمیل نمایید.
۳- پس از تکمیل فورم ، روی گزینه submit یا ارسال، کلیک کنید .
۴- پس از ارسال فورم ، یک کود چند شماره ای که ترکیبی از حروف انگلیسی و شماره است ، در صفحه موبایل ظاهر میشود . آن کودرا با خود به سفارت بیاورید و سند مورد نظر را بدست آورید.

قابل یاد آوری است که بجز نامه عدم صدور پاسپورت که شما می توانید از طریق ایمل دریافت کنید و نیاز به مراجعه حضوری نیست، برای دریافت باقی خدمات ، باید شخصا و طبق شرایط آن به بخش قونسلی سفارت مراجعه نمایید.

Statement of the Diplomatic Missions of the Islamic Republic of Afghanistan on the Joint Communique of the U.S.-Europe Group on Afghanistan of 22 September 2022

September 23, 2022

The Diplomatic Missions of the Islamic Republic of Afghanistan welcomes the Joint Communique of the U.S.-Europe Group on Afghanistan of 22 September 2022.

The statement signified increased recognition of the legitimate and long-standing concerns of the people of Afghanistan in relation to violations of international humanitarian law and international human rights treaties and conventions by the Taliban and their lack of ability and willingness to deliver any notable progress on a set of core issues – including respect for the rights of all Afghans, especially women, girls and minority groups, meeting the humanitarian and economic needs of the people, severing ties with international terrorist groups and accepting truly inclusive and representative governance, as desired and demanded by the people of Afghanistan.

Read More …

اطلاعیه در مورد شرایط صدور نکاح خط:

به اطلاع می رساند که درحالات ذیل نکاح خط از طرف بخش قونسلی سفارت ج.ا افغانستان صادر میگردد.خواهشمند است شرایط هر مورد را با دقت مطالعه و طبق آن برای دریافت سند ازدواج به به بخش قونسلی سفارت مراجعه نمایند.

حالت اول :- زوجینی که قبلا ازدواج شرعی انجام داده و ازدواج شان تا لحظه صدور سند ادامه داشته و هردو طرف فعلا در سویدن یا فنلند حضور داشته باشند، با تکمیل شرایط ذیل به سفارت مراجعه نمایند:
۱. حضور زوجین در سفارت
۲٫ارائه اصل و کاپی تذکره یا پاسپورت زوجین
۳٫ ارائه اصل و کاپی کارت شناسایی از کشور محل اقامت
۴٫ یک قطعه عکس از زوجین
۵٫ دو نفر شاهد با عکس و اسناد هویتی
۶٫ سند عرفی یا شرعی ازدواج

حالت دوم:- زوجینی که نکاح شرعی و ازدواج شان انجام شده ولی یکی از آنها خارج از سویدن یا فنلند می باشند، شرایط ذیل را در نظر داشته باشند:
۱٫ ارائه وکالتنامه رسمی برای یک نفر در مورد سند ازدواج از طرف همسری که حضور ندارد.
۲٫ حضور دو نفر شاهد با اسناد هویتی
۳٫ ارائه سندشرعی یا عرفی که دلالت بر ازداوج طرفین داشته باشد.
۴٫ ارئه اصل و کاپی تذکره یا پاسپور زوجین
۵٫ اصل و کاپی کارت شناسایی یا سند اقامتی از کشور محل اقامت.
۶٫ یک یک قطعه عکس از هرکدام از زوجین و شهود.

حالت سوم:- زوجینی که هردو طرف در سویدن یا فنلند هستند و تازه می خواهند ازدواج کنند، باید شرایط ذیل را مورد توجه و اجرا قرار دهند:
۱٫ حضور زوجین در سفارت
۲٫ ارایه اصل و کاپی تذکره و یا پاسپورت زوجین
۳٫ اصل و کاپی کارت شناسایی کشور محل اقامت زوجین
۴٫ یک یک قطعه عکس از زوجین و شهود
۶٫ ارائه سند معتبر گواهی تجرد از زوجین
۷٫ اثبات عدم موجودیت موانع قانونی و شرعی ازدواج

متقاضیان محترم سند ازدواج یا نکاح خط در هر صورت، با در نظر داشت حالات و شرایط فوق‌الذکر روی لینک زیر کلیک نموده و فورم مربوطه را قبل از مراجعه به دفتر قونسلی خانه پوری نموده و در آخر کود یا شماره ای را که پس از تکمیل فورم بصورت اتوماتیک بدست می آید، با خود به سفارت بیاورند.
با احترام

https://forms.econsulate.services/marriage-certificate

اطلاعیه در مورد تمدید پاسپورت

از آنجائیکه نسبت مشکلات موجود در کشور، پاسپورت جدید چاپ و توزیع نمیشود، لذا آنعده هموطنان عزیز مقیم سویدن و فنلند که پاسپورت ماشین خوان داشته و میعاد آن گذشته باشد، بخش قونسلی سفارت ج. ا افغانستان در سویدن پاسپورتهای مذکور را تمدید می‌نماید.

پاسپورت از تاریخ انقضای آن برای ۵ سال و بعد از پرداخت فیس تمدید که مبلغ ۱۳۵۰ کرون سویدنی معادل ۱۲۵ یورو میشود، صورت می‌گیرد.

متقاضیان تمدید پاسپورت  باید ۲ روز ( ۲ روز رسمی )بعد از پرداخت فیس تمدید، همراه با پاسپورت، کاپی پرداخت بانکی و آیدی کارت کشوریکه در آن مقیم اند، برای تمدید مراجعه نمایند و گرفتن نوبت (انلاین) ضرور نمی باشد.

پرداخت بصورت بانکی اجرا میشود و تا وقتیکه پول به حساب سفارت نرسد، تمدید صورت نمی گیرد.

حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم سویدن قرار ذیل است: (Giro Bank: 533-5013)   (نام و نام فامیلی صاحب پاسپورت را حتمن در قسمت Meddelande درج گردد.)

شماره حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم فنلند:     IBAN: SE485000 0000 0527 7826 8308   |    Swift/BIC:ESSESESS  ( نام و نام فامیلی شما در آویز بانکی ضرور یست.)

اطلاعیه در مورد تمدید پاسپورت از،طریق خدمات پستی

به اطلاع عموم هموطنان محترم می رساند که جهت سهولت بیشتر و جلوگیری از ضیاع وقت و هزینه های اضافی، بخش قونسلی سفارت افغانستان در استکلهم خدمات تمدید پاسپورت را از طریق پست راه اندازی کرده است. هموطنان گرامی توانند از سراسر سویدن و فنلند پاسپورت خودرا توسط پست مصون و مطمین سفارشی (Recommenderad) به آدرس بخش فونسلی سفارت ارسال نمایند .
حین ارسال پاسپورت به نکات ذیل جدا توجه نمایند؛
۱-فیس تمدید را قبلا به حساب بانکی سفارت واریز نماید
۲- رسید پرداخت بانکی را با اصل پاسپورت ، کاپی تذکره و کاپی کارت اقامت کشور میزبان و همچنان آدرس مکمل با شماره تلفن، یکجا پست نمایند
۳- آدرس برگشت( آدرس دقیق محل زندکی) و شماره تلفن خودرا بصورت خوانا و با حروف کلان در پشت پاکت بنویسند
۴- مبلغ ۲۵۰ کرون را طور جداگانه به حساب سفارت پرداخت و رسید انرا با پاسپورت به سفارت پست نمایند تا پاسپورت شما پس از تمدید با همان هزینه توسط پست سفارشی به آدرس تان ارسال شود .

حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم سویدن :
Bank Giro: 533-5013
در meddelande حتمن نام خود را بنویسید

حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم فنلند :
IBAN: SE485000 0000 0527 7826 8308
Swift/BIC:ESSESESS
نام و نام فامیلی شما در آویز بانکی در meddelande ضروریست:

آدرس پستی بخش قونسلی سفارت قرار ذیل است:
Consulate of Afghan Embassy
Finlandsgatan 64, 164 74 Kista، Stockholm, SWEDEN

برای معلومات بیشتر با تلفن های ذیل در تماس شوید:
۰۰۴۶۷۰۷۷۵۰۱۵۶ WhatsAp
۰۰۴۶ ۸۳۵۸۴۲۲

با احترام

نشانی و آدرس ما روی نقشه

دکمه بازگشت به بالا