تائید سند هویت و سند تولد

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در  سویدن سند معتبر هویتی و یا سند معتبر تولدی که از مراجع رسمی و دولتی افغانستان برای اتباع افغانستان که در سویدن و فنلند سکونت دارند، صادر شده باشد، را تائید و تصدیق میکند

همچنان شعبه قونسلی سفارت افغانستان در سویدن سند هویتی و سند تولدی اتباع افغانستان، سویدن و فنلند را که در مراجع رسمی دولت متبوع ثبت و تصدیق شده باشد را تائید و تصدیق میکند

چگونه درخواست دهید:

  1. اسناد لازم را تهیه و از هرکدام آن کاپی بگیرید
  2. فورم تائید هویترا به دقت خانه پری نمائید

اسناد و موارد لازم:

  • حضور شخص متقاضی در شعبه قونسلی حتمی است
  • خانه پری و تکمیل فورمه درخواستی. فورمه درخواستی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی در بخش فورمه ها قابل دسترسی است
  • یک قطعه عکس متقاضی که جدید و استندرد باشد
  • اصل سند تائید هویت متقاضی از قبیل تذکره افغانی  معتبر وترجمه تذکره که در وزارت امور خارجه در کابل تائید شده باشد یا پاسپورت الیکترونیکی
  • اسناد اقامه سویدن و فنلند شخص متقاضی

قابل توجه اینکه  سفارت افغانستان در سویدن گواهی نامه تولد صادر نمیکند، این نمایندگی فقط تاریخ و محل تولد شخص متقاضی را تائید میکند

تماس با ما:

ایمیل :   consulat.sweden@mfa.af  

تلفن:     ۰۰۴۶۸۳۵۸۴۲۲

برای دریافت فورمه سند تائید تولد اینجا کلیک نمائید

Back to top button