تمدید پاسپورت ازطریق خدمات پستی

به اطلاع عموم هموطنان محترم می رساند که جهت سهولت بیشتر و جلوگیری از ضیاع وقت و هزینه های اضافی، بخش قونسلی سفارت افغانستان در استکلهم خدمات تمدید پاسپورت را از طریق پست راه اندازی کرده است. هموطنان گرامی توانند از سراسر سویدن و فنلند پاسپورت خودرا توسط پست مصون و مطمین سفارشی( Recomendera)به آدرس بخش فونسلی سفارت ارسال نمایند .

حین ارسال پاسپورت به نکات ذیل جدا توجه نمایند:

  1. فیس تمدید را قبلا به حساب بانکی سفارت واریز نماید
  2. رسید پرداخت بانکی را با اصل پاسپورت ، کاپی تذکره و کاپی کارت اقامت کشور میزبان و همچنان آدرس مکمل با شماره تلفن، یکجا پست نمایند
  3. آدرس برگشت( آدرس دقیق محل زندکی) و شماره تلفن خودرا بصورت خوانا و با حروف کلان در پشت پاکت بنویسند. (شماره تلفن ضروریست)
  4. مبلغ ۲۵۰ کرون را طور جداگانه به حساب سفارت پرداخت و رسید انرا با پاسپورت به سفارت پست نمایند تا پاسپورت شما پس از تمدید با همان هزینه توسط پست سفارشی به آدرس تان ارسال شود .
  5. کسانیکه اعتبار پاسپورت شان ۶ ماه قبل و یا زیادتر از ان ختم شده باشد شامل جریمه شده و در بدل هر شال مبلغ ۲۷۰ کرون و یا ۲۷ یورو طور جداگانه باید پرداخته و رسید آنرا همراه با پاسپورت و مدارک دیگر باید بفرستند.

حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم سویدن قرار ذیل است:

 (Bankgiro: 533-5013)   (نام و نام فامیلی صاحب پاسپورت را حتمن در قسمت Meddelande درج گردد.)

شماره حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم فنلند:

IBAN: SE485000 0000 0527 7826 8308 | Swift/BIC:ESSESESS 

 ( نام و نام فامیلی شما در آویز بانکی ضرور یست.)

آدرس پستی بخش قونسلی سفارت قرار ذیل است:

Consulate of Afghan Embassy Finlandsgatan 64, 164 74 Kista, Stockholm- SWEDEN

تماس با ما:

WhatsApp: 0046707750156

ایمیل: consulat.sweden@mfa.af

Back to top button