خدمات وکالت نامه

برای اخذ وکالت نامه، لطفا به رهنمود زیر توجه نمائید:

اسناد و موارد لازم

  1. حضور شخص متقاضی (موکل) حین درج تقاضا در شعبه قونسلی حتمی است
  2. متقاضی بالغ، عاقل و دارای اختیار و مسئولیت تام و نافذ بر تصرفات خویش باشد
  3. حضور دو نفر شاهد بالغ که اقرار به شهادت دهند حتمی است. شاهدها باید افغان باشند و دو قطعه عکس جدید و سند تائید هویت و سند تائید محل اقامت شان را حین درج تقاضا نامه، ارائه نمایند
  4. خانه پری فورمه درخواستی، فورمه را از اینجا دریافت کنید
  5. دو قطعه عکس متقاضی (موکل) که جدید و استندرد باشند
  6. ورقه درخواستی از جانب متقاضی عنوانی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استاکهولم به درخواست متقاضی که در آن موضوع وکالت نامه و حدود و مسئولیت وکیل به وضوح بیان گردیده باشد. در صورتی که موضوع در ارتباط به ملک و یا مالکیت باشد، کاپی، شماره و تاریخ اسناد مربوطه (قباله، حصر وراثت و غیره) بصورت مشخص ارائه گردد
  7. ارائه تذکره متقاضی که معتبر بوده و در وزارت امورخاجه در کابل تصدیق شده باشد

فیس / تادیه:

  • فیس وکالت نامه – ۱۳۷۰ کرون سویدنی یا معادل آن ۱۲۵ یورو که باید در دو روز رسمی به حساب بانکی سفارت واریز گردد

حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم سویدن قرار ذیل است:

 (Bankgiro: 533-5013)  (نام و نام فامیلی شخص متقاضی را حتمن در قسمت Meddelande درج گردد.)

شماره حساب بانکی سفارت برای هموطنان مقیم فنلند:

IBAN: SE485000 0000 0527 7826 8308 | Swift/BIC:ESSESESS 

مدت زمان طی مراحل:

در عین روز طی مراحل میگردد و حدود سه ساعت را دربر میگیرد

تماس باما:

ایمیل :   consulate.sweden@mfa.af  

WhatsApp: 0046707750156

برای دریافت فورم وکالت نامه، اینجا کلیک کنید

Back to top button