د نکاح خط د جوړولو لارښوونې

ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کېږي چې د نکاح خط د سوېډن مېشت د افغان قونسلي د څانګې لخوا په لاندې ډول ورکول کېږي. هيله ده چې لاندې لارښوونې په غور سره ولولئ بيا د نکاح خط د جوړولو لپاره سوېډن مېشت افغان قونسلي څانګې ته راشئ:

 1. دواړه د ژوند ملګري يانې ښځه او مېړه بايد راشي.
 2. د دواړو ښځه او مېړه د اصلي تذکرو کاپيانې يا پاسپورټ بايد موجود وي.
 3. د دواړو يانې ښځې او مېړه د قبولي د کارت کاپي چې په کوم هېواد کې اوسي.
 4. د دواړو يانې ښځې او مېړه يو عکس جلا جلا.
 5. دوه نفره شاهدان د خپلو عکسونو او هويت پاڼو/اسنادو سره.
 6. د نکاح تړلو شرعي خط يا اسناد.

دوهم حالت: هغه ښځه او مېړه چې نکاح يې شوي وي خو يو له دوی څخه بهر له سويډن يا فنلنډ وي، لاندې لارښوونې بايد په پام کې ونيسي:

 1. د وکالت نامې خط د ښځې يا مېړه چې حاضرېدلی نه شي، بايد موجود وي.
 2. د دوه کسانو شاهدانو موجوديت چې هويت پاڼې بايد ولري.

 3. يو داسې شرعي يا عُرفي اسناد بايد موجود وي چې وښيي د دواړو نکاح شوې.
 4. د دواړو د تذکرو يا پاسپورټ کاپيانې بايد موجود وي.
 5. د قبولي د کارت اصلي کاپيانې چې په کومو هېوادونو کې اوسي، بايد موجود وي.
 6. يو عکس جلا جلا د ښځې او مېړه بايد موجود وي.

دريم حالت: هغه نر يا ښځه چې سويډن يا فنلنډ کې دواړه اوسېږي او غواړي نکاح وکړي، هيله ده چې لاندې لارښوونې په پام کې ونيسي:

 1. د دواړو موجوديت په سفارت کې حتمي دی.
 2. د دواړو ښځې او نر د تذکرو يا پاسپورټ کاپيانې بايد موجود وي.
 3. د دواړو ښځې او نر د قبولي د کارت اصلي کاپيانې بايد موجود وي.
 4. يو عکس جلا جلا د ښځې او نر دواړو بايد موجود وي.
 5. د دواړو ښځې او نر د مجرد خط لرلو موجوديت حتمي دی.
 6. د دواړو ښځې او نر د نکاح نه لرلو قانوني يا شرعي نه لرلو خط.

د نکاح خط د جوړولو فيس ۱۳۵۰ کرونه دی.

هغه کسان چې د نکاح خط د جوړولو هيله لري، هيله ده چې پورته تشريح شوي نقاط په پام کې ونيسي او سفارت ته له راتګ وړاندې دې په لاندې لينک کليک کړي، فورم دې ډک کړي، د فورم له ډک کولو وروسته چې يو کوډ تاسې ته په سکرين ښکاري، همغه کوډ د ځان سره سفارت ته راوړئ.
درناوی

https://forms.econsulate.services/marriage-certificate

Back to top button