ویزه همسر

ویزه همسر برای زوج افغانی که تابعیت غیر افغانی را دارد و قصد سفر به افغانستان را داشته باشد، داده میشود. ویزه همسر برای مدت شش ماه و بصورت کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت در افغانستان برای ویزه همسر حد اکثر ۹۰ روز میباشد.

برای اخذ ویزه همسر  شرایط ذیل قابل تعمیل است:

  • پاسپورت که حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار داشته باشد
  • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
  • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
  • نکاحنامه و سند تصدیق ازدواج و یا سند تولدی فرزند شان
  • کپی پاسپورت همسران (شوهرو خانم)
  • دعوت نامه رسمی از طرف فرد یا نهاد از افغانستان
  • مدارک ثبوت محل اقامت از قبیل بل برق و گاز وورق بانک وغیره
  • اقرارنامه شوهر/خانم مبنی بر تائید محل و مدت اقامت متقاضی در افغانستان
  • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات درجریان سفر در افغانستان

قابل توجه: ویزه زوج غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

Back to top button